Домен otliv.info зарегистрирован в интересах клиента.

Домен otliv.info зареєстрований в інтересах клієнта.

The domain name otliv.info has been registered on behalf of a client.